Tematyka ochrony środowiska i związanymi z niej aspektami, wielokrotnie jest poruszana w różnych środowiskach .Organizowane są działania na rzecz ochrony przyrody, w tym nie tylko rezerwatów i ginących gatunków, ale również codziennych działań. Dba się o to, aby nasza świadomość w tej kwestii rosła ,a  zachowania proekologiczne stanowiły elementy codzienności. Dlatego też często poruszany jest temat segregacji odpadów, który pozwala na ponowne wykorzystanie surowców i tym samym stworzenie swoistego obiegu oszczędzającego w dużej mierze środowisko naturalne. Producenci produktów spożywczych wprowadzają także opakowania jednorazowe, tym samym podnosząc renomę produktu. Opakowania biodegraodwalne o charakterze jednorazowym  stanowią bowiem bardzo duży plus dla każdego producenta i tym samym zapewniają mu reklamę, między innymi ze strony osób zajmujących się ochroną naturalnego środowiska. Ponadto mają one również korzystne działanie dla nas, gdyż zapewniają nam wygodę i poczucie, że przyczyniamy się do pozytywnych działań, zapewniających nam sukces. Producenci zobowiązanie są jednak zamówić te opakowania u firm zajmujących się ich produkcją, dlatego też proces ten wpływa na pewne zmiany w całym procesie .