Tworzywa sztuczne to materiały wytworzone z polimerów syntetycznych, czyli takich, których nie znajdziemy w naturze, gdyż są to produkty wytworzone w pełni przez człowieka. Mianem tworzyw sztucznych określa się także polimery występujące naturalnie poddane jednak pewnej modyfikacji.
Charakterystycznymi cechami tworzyw sztucznych jest wysoka możliwość przetwórcza produktów powstałych z tworzyw sztucznych. Poza tym wyróżniają się one na tle innych niskim czynniki gęstości oraz są dość odporne.
Tworzywa sztuczne można podzielić głównie ze względu na dwa czynniki. Pierwszym z nich jest cel, dla którego zostały użyte. Wyróżniamy tworzywa sztuczne wykorzystane w celu konstrukcyjnym, czyli dla wytworzenia konkretnego wytworu. Tworzywa sztuczne to także wyrobu adhezyjne, czyli wszelkiego typu kleje. Można wyróżnić także tworzywa sztuczne takie jak powłokowe, czyli farby oraz kleje oraz porowate jak gąbki i pianki.
Tworzywa sztuczne to rodzaj materii, której selekcji można dokonać na podstawie rodzaju polimerów użytych do jego produkcji. Istnieją tworzywa sztuczne termoutwardzalne oraz termoplastyczne, których przerobienie zależne jest o d temperatury oraz polimery chemoutwardzalne zależne od czynników chemicznych.