Najbardziej klasyczna definicja tworzyw sztucznych mówi o tym, ze są to materiały składające się z polimerów syntetycznych. Składniki tworzyw sztucznych nie występują zatem w naturze, ale powstały w laboratoriach jako wynik działań podejmowanych przez ludzi. Co ciekawe, wielokrotnie okazuje się, że termin tworzywa sztuczne jest zamieniany niepoprawnymi synonimami. O ile określenie tworzywa polimerowe znajduje w tym wypadku uzasadnienie (choć w rzeczywistości jego znaczenie jest nieco szersze), o tyle nie mniej popularny termin plastik wykorzystywany po to, aby opisywać wszystkie tworzywa sztuczne jest już uproszczeniem i jako taki uważany jest za pojęcie błędne. Zainteresowanie tworzywami sztucznymi znajduje uzasadnienie, mamy bowiem w ich wypadku do czynienia z rozwiązaniami, które posiadają szereg zalet. Naukowcy zwracają uwagę przede wszystkim na ich małą gęstość oraz odporność na niekorzystne działanie korozji, wiele osób podkreśla jednak, że ich atutem jest także niski koszt wytwarzania. Mówiąc o przyczynach popularności tworzyw sztucznych warto wspomnieć również o niskich kosztach ich produkcji. Z rozwiązań tego typu można więc korzystać nawet wówczas, gdy stosowanie tworzyw naturalnych byłoby już niewskazane ze względu na ich niską opłacalność.