Współcześnie dostępne kleje przemysłowe pozwalają na wykonanie większości prac montażowo-remontowych z pominięciem połączeń śrubowych, nitowanych czy też innych inwazyjnych. Stosowane kleju do wykonywania połączeń daje nam nie tylko oszczędność czasu, ale również czyste i estetyczne ich wykonanie co jest w wielu przypadkach bardzo pożądanym efektem finalnym.

Proces łączenia elementów to przede wszystkim właściwy dobór kleju do danego materiału, a przede wszystkim jego powierzchni. Kleje przemysłowe występują w różnej lepkości i płynności, czasie wiązania i twardnienia. Szeroki wybór klei, pozwala na zastosowanie ich w najróżniejszych dziedzinach i zastąpienie nimi innych metod dokonywania połączeń, pozwalając nam nie tylko na klejenie tworzyw sztucznych, ale również metali, materiałów tekstylnych i wielu innych.

Wśród klei przemysłowych jako produkty specjalne, wartymi wymienienia są kleje anaerobowe, które są jednoskładnikowymi, bezrozpuszczalnikowymi klejami opartymi na kwasach metakrylowych. Używane są przede wszystkim do uszczelniania i zabezpieczania gwintów rurowych, do zabezpieczeń połączeń śrubowych przed samo odkręceniem, wklejania łożysk i uszczelniania powierzchni płaskich. Kleje anaerobowe reagują poprzez kontakt z metalem, który jest dla nich katalizatorem, a po utwardzeniu osiągają postać tworzywa.

Inną wartą wspomnienia kategorią są kleje akrylowe gwarantujące pewność mocowania, odporność na uderzenia oraz wysoką adhezję. Kleje akrylowe są najczęściej stosowane do klejenia tworzyw sztucznych o słabym napięciu powierzchniowym, szkła, metali w bardzo dużych bądź nierównych szczelinach. Klej ten może tworzyć estetyczne, całkowicie przezroczyste i bezbarwne spoiny oraz jest odporny na działanie różnych chemikaliów, oraz wody i pary.