Bardzo dynamiczny rozwój gospodarki na świecie w bardzo dużym stopniu przyczynił się do zmian zachodzących w społeczeństwach w zakresie życia codziennego . Stare przyzwyczajenia musiały zostać zastąpione nowymi ze względu na rodzaj i charakter pracy .W bardzo wielu przypadkach godziny pracy uległy zmianie to znaczy został wydłużony czas przebywania w pracy ze względu na przerwę w południe na posiłek . Takie rozwiązania wymusiły odejście od stereotypów – gotowania obiadów w domu ,a przyczyniły się do bardzo dynamicznego rozwoju gastronomii. Gastronomia w różnych jej „odcieniach” opanowała i zdominowała potrzebę dostarczania posiłków dla osób które tak naprawdę cały dzień przebywają poza domem . Powstały setki firm cateringowych  które dostarczają żywność nie tylko pojedynczym konsumentom ale także całym instytucjom . Chcąc realizować swoją misję zachowując wysokie wymagania sanitarne muszą korzystać z opakowań jednorazowych .Opakowania jednorazowe stały się najlepszą alternatywą do dystrybucji różnego rodzaju dań zarówno zimnych jak i ciepłych . Materiał z którego są wykonane opakowania jednorazowe oprócz zachowania higieny doskonale spełnia swoje różne funkcje jak na przykład utrzymują temperaturę co pozwala dostarczyć ciepły posiłek nawet na znaczną odległość .